sida

Vänsterpartiet Västra Götaland

Regional politik i  Västra Götaland

Att regionpolitisk är viktig vet vi, än mer nu när vi är en del av den rödgröna ledningen som styr i Västra Götalandsregionen.

Här finns kortfattad information om Vänsterpartiets arbete i regionen, om vår region politik, om våra regionråd och våra förtroendevalda politiker. Varje dag, året om arbetar de förtroget i Vänsterpartiets anda och är en viktig del i det maskineri  som driver Västra Götalandsregionens arbete framåt.

Carina Örgård
Ungas psykiska hälsa går inte att avtala bort! – Vänsterpartiet står för en sjukvård för alla, när och var den behövs, och ingen regionen ska komma undan sitt ansvar gentemot medborgarna.

Regionpolitik – Varför behövs den?

Många känner sig osäkra på vad som faktiskt görs i regionen och varför är det en så viktig fråga att engagera sig politiskt i? Visste du att i regionen har politiker ansvar för beslut kring allt från sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Alltså sådant som du säkert nyttjar varje dag men kanske inte vet är politiskt styrda frågor. Exempelvis är din orts turtäthet, prissättning på månadskort och tex sommarkort exempel på besluts som fattas genom regionpolitiken.

Västra Götalandsregionen ansvarar för alla regionens sjukhus och vårdcentraler, men också folktandvård och hälsofrågor. Västra Götalandsregionen har även ansvar för regionala utvecklingsfrågor som exempelvis näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur, utbildning, turism och kollektivtrafik.

Vilka är Vänsterpartiet viktigaste frågor?

Vi har lagt fokus på framförallt frågorna som du kan se här nedanför, och det är de frågor som vi lägger extra mycket fokus på i regionen just nu:

 • Klimatomställningen – våra barns rätt till en framtid
 • Rätten till ett hållbart arbetsliv
 • En jämlik vård att lita på
 • Kollektivtrafik som en del av din vardag

Våra regionråd

Vårt regionråd, Carina Örgård, vår ersättare i regionstyrelsen, Jan Alexandersson, samt våra politiska sekreterare i regionen sitter i residenset i Vänersborg. De ansvarar för det dagliga politiska arbetet i regionen och att stötta vänsterpartiets ledamöter i nämnder och styrelser.

Regionråd samt gruppledare
Carina Örgård
Epost: [email protected]

Carina Örgård
Carina Örgård Regionråd, Vänsterpartiet Västra Götaland

Regionråd
Maria Adrell
Epost: [email protected]

Maria Adrell Regionråd, Vänsterpartiet Västra Götaland

Ersättande regionråd
Louise Jeppsson
Epost: [email protected]

Louise Jeppsson Ersättande regionråd, Vänsterpartiet Västra Götaland
Louise Jeppsson Ersättande regionråd, Vänsterpartiet Västra Götaland

Följ oss i vårt arbete

Här nedan finns länkar till våra folkvalda och förtroendevalda på sociala medier.

Vänsterpartiet Västra Götaland

Distrikten som ingår i regionen

Här ser du vilka distrikt i Vänsterpartiet som ingår i Västra Götalandsregionen upptagningsområde.

Du kan tryck på länkarna här nedan så kommer du till respektive distrikts hemsida för mer information och kontaktuppgifter.

Regionvalet

Det sägs ofta att regionvalet är det ”bortglömda valet” då få känner till vad för frågor som beslutas i regionen.

Här nedan kan du läsa lite mer om valresultat utifrån alla politiska partier samt vad för frågor som lyfts i regionfullmäktige, nämnder och styrelser.

Mer från regionens hemsida Västra Götalandsregionen finns här nedanför.

Vill du förkovra dig i vår politik?

Är du nyfiken på att veta mer om hur Vänsterpartiet Västra Götaland arbetar, vilka som är Västra Götalandsregionens ansvarsområden, eller vad ”Representantskapet” egentligen innebär, eller om du vill komma i kontakt med förtroendevalda i regionen för Vänsterpartiets räkning så finns allt detta samlat här nedanför.

Här hittar du allt du kan tänkas behöva veta om de olika uppdrag som finns i regionen och vilka av våra folkvalda och förtroendevalda som har vilka poster och deras kontaktuppgifter om du vill komma i kontakt med dem.

Här beskrivs vad är ett ”Representantskap”  innebär och vad som är unikt med just denna typ av organisation och varför vi har denna unika lösning här i Västra Götalandsregionen.

Här kan du läsa mer om både vårt röd-gröna-samarbete och om vår politik och vårt politiska program och de frågor vi tillsammans samverkar i regionen för att kunna förändra.

Vill du vara en del i arbetet?

Din trygghet är politikens ansvar, och vi kan tillsammans skapa ett tryggare, mer solidariskt och jämlikt samhälle!

 • Vill du vara del i att påverka hur vårt samhälle ser ut och vilka besluts som fattas? Känn dig då mer än välkommen till vår gemenskap och kamp!
 • Vi kommer att göra allt vi kan för att du ska få rätt förutsättningar för att kunna vara den viktiga pusselbit som just vi behöver i det politiska arbetet! (Inget uppdrag eller funktion är för liten). – Vi bidrar alla tillsammans utifrån var och ens förmåga.
Första steget kan vara att
Sätt din in i de frågor du vill påverka

Hur fungerar regionpolitiken och vem kan göra vad?

Information nedan är hämtad från Västra Götalandregionen hemsida och ger dig några konkreta råd på vad just du kan göra för att vara en del i arbetet för att skapa ett bättre samhälle. 

Så här kan just du påverka

 • Rösta i regionvalet. Regionfullmäktige är folkvalda politiker och väljs i de allmänna valen vart fjärde år.
 • Engagera dig i ett politiskt parti. Du kan vända dig till ett politiskt parti som driver frågor du är intresserad av. Att själv engagera sig politiskt ger möjlighet att påverka politiska beslut.
 • Engagera dig i en förening/organisation eller ett nätverk. Det finns många föreningar, organisationer och nätverk i Västra Götaland och många av dem arbetar intressepolitiskt för att på olika sätt påverka samhällsutvecklingen tillsammans med andra.
 • Delta i dialog genom din förening/organisation. Representanter för föreningar och organisationer kan regelbundet träffa politiker i olika typer av råd. Inom Västra Götalandsregionen finns exempelvis pensionärsråd, funktionshinderråd/brukarråd, samråd med nationella minoriteter, samråd med barnrättsorganisationer, samråd med hbtq-organisationer och samråd med föreningar som arbetar med mänskliga rättigheter. Dialogmöten med invånarna
 • Debattera! Du kan väcka intresse för en fråga och sprida information genom att skriva insändare och debattartiklar, eller använda sociala medier för att diskutera med andra.
 • Påverka din egen eller en anhörigs vård. Vill du påverka något som rör en enskild person, till exempel din egen eller en anhörigs vård eller behandling? Då ska du i första hand vända dig till personalen på den berörda avdelningen eller deras chef. Om du vill klaga på vården kan du också vända dig till patientnämnderna. Det kan vara bra att veta att politiker inte går in i ärenden som rör enskilda personer.

Dela den här sidan:

Kopiera länk