sida

Förtroendevalda

Ordinarie ledamöter

 • Anette Holgersson, ordförande, anette.holgersson@vansterpartiet.se
 • Maria Adrell, vice ordförande
 • Erik Andreasson
 • Marie Lindqvist
 • Björn Matsson
 • Alma Sibrian
 • Peter Wiklund

Ersättare i inträdesordning

 • Bengt Johansson
 • Jessica Wetterling
 • Jeanette Lagervall
 • Martin Ekström

Övriga förtroendevalda

Revisor, ordinarie

 • Christer Wrangsten, christer.wrangsten@gmail.com

Revisor, ersättare

 • Emily Munther

Valberedning

 • Charlie Book (sammankallande), charliebook.drama@gmail.com
 • Jan Alexandersson
 • Lena Jagers Bladini
 • Wiwi-Anne Johansson
 • Jerker Halling

Dela den här sidan:

Kopiera länk