sida

Om Vänsterpartiet Väst

Bakgrund till ny distriktsindelningen i Västra Götaland: Riksdagen har beslutat om en ändrad valkretsindelning i Västra Götaland. Ändringen började gälla 2015 och den kommer att tillämpas första gången i de allmänna valen 2018.


Ändringen av valkretsarna innebär att norra delarna av nuvarande Västra Götalands västra (Bohuslän) och Västra Götaland norra (Norra Älvsborg) har slagits samman till en ny valkrets (VG norra) samt att de södra delarna av samma valkretsar har slagits samman till den nya valkretsen VG västra. Dessutom förs kommunerna Vårgårda och Herrljunga från nuvarande VG norra till nya VG södra (Södra Älvsborg). VG östra (Skaraborg) och Göteborgs stad ändras inte.

Ändringen har fått konsekvenser för Vänsterpartiets distriktsindelning. Enligt stadgarna består partidistrikt av ”medlemmar och partiföreningar inom en eller flera riksdagsvalkretsar” (§ 46). Och efter ett remissförfarande bland de berörda distrikten, tidigare Bohuslän och Älvsborg, beslutade partistyrelsen att varje ny valkrets ska motsvara ett distrikt. Förändringen i distriktsindelningen gäller från och med 1 januari 2017

Partistyrelsen fattade även beslut gällande namnen för de nya distrikten (som följer den nya valkretsindelningen) vid sitt möte 4 – 5 september 2016 : nuvarande norra Bohuslän kommer tillsammans med nuvarande norra Älvsborg att bilda Vänsterpartiet Fyrbodal. Nuvarande södra Bohuslän kommer tillsammans med de fyra västligaste partiföreningarna i Älvsborg att bilda Vänsterpartiet Väst. Nuvarande södra Älvsborg, inklusive Vårgårda och Herrljunga, bildar Vänsterpartiet Sjuhärad.

Den nya distriktsindelningen (från och med 1 januari 2017):

distrikt-fr-o-m-2017-01-01

Partistyrelsens verkställande utskott tog beslut på sitt sammanträde den 6 november 2015, att en Genomförandegrupp skulle utses för att leda processen fram till ikraftträdandet av den nya distriktsindelningen. Gruppens mandatperiod avslutas 30 juni 2017.

Genomförandegruppen har mandat från partistyrelsen att utgöra interimsstyrelse för samtliga tre nya distrikt (Fyrbodal, Sjuhärad och Väst) från och med 1 januari 2017 tills genomförd distriktsårskonferens och ny distriktsstyrelse är tillsatt för respektive distrikt.

Dela den här sidan:

Kopiera länk