Ordförande
Pia Jacobsen (AU)
0760-293640,
pia.jacobsen@vansterpartiet.se

Ledamöter

  • Anders Dahl (vice ordförande och AU)
  • Anita Forsberg (kassör)
  • Marie Lindqvist
  • Mats Nilsson

Ersättare (i inträdesordning)

  • Anette Holgersson
  • Peter Spjuth

Revisorer

  • Christer Wrangsten
  • Dick Andersson

Ombud för Väst till Nordkrokens semesterhemsförening

  • (fastställs på extra årskonferens 180404)