Ordförande
Pia Jacobsen
0760-293640,
pia.jacobsen@vansterpartiet.se

Ledamöter

 • Anders Dahl (vice ordförande)
 • Anita Forsberg (kassör)
 • Annette Holgersson
 • Emma Ramhult (avsägelse aug -17)
 • Johnny Sundling (avsägelse sep -17)
 • Dick Andersson

Ersättare (i inträdesordning)

 • Jessica Wetterling
 • Jan Alexandersson
 • Birgit Lövkvist
 • Göran Billvall
 • Holger Cannerfors

Revisorer

 • Christer Wrangsten
 • Linda Jansson

Ombud för Väst till Nordkrokens semesterhemsförening

 • Christer Pålsson