Arbetsutskottet, förkortat AU, är en utsedd grupp inom styrelsen som har att bereda ärenden till styrelsemötena och också hanterar mer löpande ärenden inom styrelsens mandat.


AU består under verksamhetsåret 2017 av:

Ordförande – Pia Jacobsen

Vice ordförande – Anders Dahl

Kassör – Anita Forsberg

adjungerad vid behov; ombudsman och/eller övriga av AU kallade