Arbetsutskottet, förkortat AU, är en utsedd grupp inom styrelsen som har att bereda ärenden till styrelsemötena och också hanterar mer löpande ärenden inom styrelsens mandat.


AU består under verksamhetsåret 2018 av:

Ordförande – Pia Jacobsen pia.jacobsen@vansterpartiet.se

Vice ordförande – Anders Dahl anders.dahl1966@gmail.com

adjungerad vid behov; ombudsman och/eller övriga av AU kallade