Historisk första distriktsårskonferens för Vänsterpartiet Väst, 12 februari 2017, Mimers Hus i Kungälv!


Genomförandegruppens förslag till verksamhetsplan för Väst 2017

GFG FÖRSLAG, Verksamhetsplan för Väst 2017